Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2019 Hà Tĩnh

Xuất bản: 30/05/2019 - Tác giả:

Đáp án đề thi môn Anh tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019 của tỉnh Hà Tĩnh được cập nhật nhanh và chính xác nhất để các bạn cùng tham khảo.

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2019 tỉnh Hà Tĩnh giúp các em học sinh cùng quý thầy cô giáo và phụ huynh tham khảo:

Đề thi Anh vào lớp 10 năm 2019 Hà Tĩnh

Đề thi vào lớp 10 môn Anh 2019 của tỉnh Hà Tĩnh

gồm 2 mã đề với mỗi đề bao gồm 40 câu hỏi. Thời gian làm bài là 60 phút.

Chi tiết đề thi như sau:

Đề thi vào 10 Anh Hà Tĩnh 2019 mã số 1

Đề thi vào 10 Anh Hà Tĩnh 2019 mã số 1

Đề thi vào 10 Anh Hà Tĩnh 2019 mã số 1 trang 2

Đề thi vào 10 Anh Hà Tĩnh 2019 mã số 2

Đề thi vào 10 Anh Hà Tĩnh 2019 mã số 2 trang 1
Đề thi vào 10 Anh Hà Tĩnh 2019 mã số 2 trang 2

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh 2019 Hà Tĩnh

Lời giải đề thi Anh vào lớp 10 2019 Hà Tĩnh được biên soạn mang mục đích tham khảo:

Đáp án mã Đề: 01

Part I.

1.B

2.A

3.A

4.D

5.D

Part II.

6.A

7.D

8.B

9.C

10.D

11.B

12.C

13.D

14.C

15.A

Part III.

16. article

17. stop

18. completely

19. if

20. because

21. leftovers

22. impossible

23. lasts

Part IV.

24. B

25.B

26.C

27.C

28. B

Part V.

29.C

30. B

31. A

32. C

33.D

Part VI.

34. She hasn't used her smart phone for two weeks.

35. Hannah is the tallest (student) in my class.

36. A new laptop was bought by my brother last month.

37. In spite of his broken leg, he managed to get out of the car.

38. You should take the price into consideration before you decide whether to buy it or not.

Part VII.

39. It is necessary for you to do morning exercise every day.

Hoặc: It is necessary that you do morning exercise every day.

40. My sister would rather go to work by bus than be driven by her husband.

Đáp án đề 2

Part I.

1. C

2. B

3. B

4. A

5. D

6. A

7. A

8. B

9. C

10. C

Part II.

11. A

12. D

13. D

14. B

15.C

Part III.

16.C

17.B

18.B

19.B

20.C

Part IV.

21. It is necessary for you to do moming exercise every day.

Hoặc: It is necessary that you do moming exercise every day.

22. My sister would rather go to work by bus than be driven by her husband.

Part V.

23.D

24.D

25.A

26.B

27.B

Part VI.

28. article

29. stopy

30. completely

31. if

32. because

33. leftovers

34. impossible

35. lasts

Part VII.

36. In spite of his broken leg, he managed to get out of the car.

37. A new laptop was bought by my brother last month.

38. She hasn't used her smart phone for two weeks.

39. Hannah is the tallest (student) in my class.

40. You should take the price into consideration before you decide whether to buy it or not.

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2019 Hà Tĩnh chính thức được cập nhật ngay sau khi sở GD&ĐT Hà Tĩnh công bố.

Xem thêm:

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM