Đáp án đề thi Sinh mã đề 220 - THPT Quốc Gia 2018

Xem đáp án chính thức đề thi môn Sinh mã đề 220 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2018.

Đề thi

Đề thi Sinh mã 220 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 1
 

Đáp án chính thức

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 B 91 A 101 D 111 A
82 D 92 C 102 A 112 A
83 A 93 D 103 B 113 C
84 C 94 C 104 D 114 A
85 C 95 A 105 C 115 D
86 C 96 B 106 A 116 A
87 D 97 B 107 B 117 A
88 B 98 B 108 D 118 B
89 C 99 C 109 A 119 D
90 B 100 D 110 B 120 D

=> Xem full đáp án 24 mã đề môn Sinh THPTQG 2018 TẠI ĐÂY !

Back to top