Đáp án đề thi Sinh mã đề 216 - THPT Quốc Gia 2018

Đã cập nhật đáp án chính thức đề thi môn Sinh mã đề 216 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2018 từ Bộ GD&ĐT.

Đề thi :

Đáp án đề thi Sinh mã đề 216 - THPT Quốc Gia 2018 1
Đáp án đề thi Sinh mã đề 216 - THPT Quốc Gia 2018 2
Đáp án đề thi Sinh mã đề 216 - THPT Quốc Gia 2018 3
Đáp án đề thi Sinh mã đề 216 - THPT Quốc Gia 2018 4
Đáp án đề thi Sinh mã đề 216 - THPT Quốc Gia 2018 5
Đáp án đề thi Sinh mã đề 216 - THPT Quốc Gia 2018 6
 

Đáp án chính thức:

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 B 91 C 101 A 111 D
82 B 92 D 102 C 112 B
83 C 93 A 103 C 113 D
84 C 94 D 104 A 114 C
85 C 95 D 105 B 115 D
86 B 96 A 106 C 116 A
87 D 97 B 107 C 117 C
88 B 98 A 108 B 118 D
89 D 99 A 109 C 119 A
90 D 100 B 110 A 120 D

Back to top