Đáp án đề thi Sinh mã đề 210 - THPT Quốc Gia 2018

Tra cứu ngay đáp án chính thức của Bộ GD&ĐT cho đề thi môn Sinh mã 210 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2018.

Đề thi:

Đề thi Sinh mã 210 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 1
Đề thi Sinh mã 210 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 2
Đề thi Sinh mã 210 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 3
Đề thi Sinh mã 210 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 5
 

Đáp án chính thức của Bộ:

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 D 91 C 101 C 111 B
82 A 92 D 102 A 112 A
83 B 93 D 103 C 113 B
84 A 94 C 104 B 114 D
85 B 95 B 105 A 115 D
86 C 96 B 106 D 116 B
87 D 97 B 107 B 117 D
88 C 98 A 108 D 118 C
89 A 99 D 109 B 119 A
90 A 100 A 110 C 120 C

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu