Đáp án đề thi Sinh mã đề 205 - THPT Quốc Gia 2018

Tham khảo đáp án đề thi môn Sinh mã đề 205 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2018.

Đề thi chính thức:

Đề thi Sinh mã 205 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 1
Đề thi Sinh mã 205 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 2
Đề thi Sinh mã 205 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 3
Đề thi Sinh mã 205 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 4
Đề thi Sinh mã 205 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 5
Đề thi Sinh mã 205 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 6
 

Đáp án tham khảo:

81.A 82.D 83.C 84.D 85.C 86.C 87.C 88.B 89.C 90.B
91.B 92.B 93.A 94.D 95.A 96.D 97.B 98.A 99.A 100.A
101.C 102.B 103.B 104.C 105.B 106.B 107.C 108.D 109.A 110.A
111.A 112.D 113.A 114 115.C 116.C 117.B 118.D 119.D 120.D

 

Xem tiếp: Đáp án đề thi Sinh THPT QG năm 2018 - Tất cả các mã đề

 

Back to top