Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Cách làm và đáp án bài tập trang 92 sách giáo khoa

Hướng dẫn cách giải và đáp án các bài tập 1, bài 2, bài 3, bài 4 và bài 5 trang 92 SGK môn Toán lớp 1

BÀI 1

Đề bài: Tính

a)

Bài 1 trang 92 SGK toán lớp 1
 

b)

8 - 5 - 2 = 10 - 9 + 7 = 9 - 5 + 4 = 10 + 0 - 5 =
4 + 4 - 6 = 2 + 6 + 1 = 6 - 3 + 2 = 7 - 4 + 4=

Đáp án:

a)

Đáp án bài 1 trang 92 SGK toán lớp 1
 

b)

8 - 5 - 2 = 1 10 - 9 + 7 = 8 9 - 5 + 4 = 8 10 + 0 - 5 = 5
4 + 4 - 6 = 2 2 + 6 + 1 = 9 6 - 3 + 2 = 5 7 - 4 + 4= 7

BÀI 2 

Đề bài:  Điền số

8 = ... + 5 9 = 10 - ... 7 = ... + 7
10 = 4 + ... 6 = ... + 5 2 = 2 - ...

Đáp án:

8 = 3 + 5 9 = 10 - 1 7 = 0 + 7
10 = 4 + 6 6 = 1 + 5 2 = 2 - 0

BÀI 3

Đề bài: 

Trong các số 6, 8 , 4 , 2 , 10

a) Số nào lớn nhất?

b) Số nào bé nhất?

Đáp án:

 

Trong các số 6, 8 , 4 , 2 , 10

a) Số lớn là số 10

b) Số bé nhất là số 2

BÀI 4

Đề bài: Viết phép tính thích hợp:

bài 4 trang 92 SGK toán lớp 1
 

Đáp án:

Phép tính là: 5 + 2 = 7

Đáp án bài 4 trang 92 SGK toán lớp 1
 

BÀI 5

Đề bài:

Trong hình bên:
Có bao nhiêu hình tam giác?

Đáp án:

Trong hình bên có 8 hình tam giác

doctailieu.com
Tải về
Back to top