Đáp án bài 6 trang 18 SGK lớp 11 Đại số và Giải Tích

Hướng dẫn cách giải đáp án bài tập 6 trang 18 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11 cơ bản chương 1 hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

1. Đề bài

Dựa vào đồ thị hàm số y=sinx, tìm các khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị dương.

2. Đồ thị

Đồ thị bài 6 trang 18 SGK  lớp 11 Đại số và Giải Tích
 

3. Bài giải

Đáp án bài 6 trang 18 SGK  lớp 11 Đại số và Giải Tích
 

Xem thêm:

Đáp án giải bài 5 trang 18 SGK Đại số Giải Tích lớp 11

doctailieu.com
Back to top