Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 5 trang 214 sgk

Xuất bản ngày 10/09/2018 - Tác giả:

Xác định câu trả lời đúng khi nói về độ ẩm cự đại

Mục lục nội dung

Đề bài

Khi nói về độ ẩm cực đại, câu nào dưới đây không đúng?

A. Khi làm nóng không khí, lượng hơi nước trong không khí tăng và không khí có độ ẩm cực đại.
B. Khi làm lạnh không khí đến một nhiệt độ nào đó, hơi nước trong không khí trở nên bão hòa và không khí có độ ẩm cực đại.
C. Độ ẩm cực đại là độ ẩm của không khí bão hòa hơi nước.
D. Độ ẩm cực đại có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa trong không khí tính theo đơn vị g/Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 5 trang 214 sgk

Đáp án

Sử dụng lí thuyết mục "2. Độ ẩm cực đại - trang 211 - SGK Vật Lí 10".
Chọn A
Phát biểu không đúng: Khi làm nóng không khí, lượng hơi nước trong không khí tăng và không khí có độ ẩm cực đại.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM