Hóa Học lớp 10 đáp án bài 5 trang 18 sgk

Xuất bản: 13/09/2018 - Cập nhật: 19/05/2021 - Tác giả:

Tính toán bán kính gần đúng của nguyên tử canxi khi đã biết một số dữ kiện cần thiết

Mục lục nội dung

Đề bài

Tính bán kính gần đúng của nguyên tử canxi, biết thể tích của 1 mol canxi tinh thể bằng 25,87 \(cm^3 \).
(Cho biết : Trong tinh thể, các nguyên tử canxi chỉ chiếm 74% thể tích, còn lại là khe trống).

Đáp án

Hóa Học lớp 10 đáp án bài 5 trang 18 sgk hình 1

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM