Câu hỏi thảo luận Bài 35 SGK Địa lí 8

Xuất bản: 07/02/2019

Trả lời câu hỏi thảo luận bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam, trang 123 Sách giáo khoa Địa lí lớp 8

1. Nội dung Bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam

2. Các bước tiến hành thực hành

Câu hỏi

- Căn cứ vào bảng lượng mưa và lượng dòng chảy tại các lưu vực sông, hãy:

-    Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên từng lưu vực (mỗi lưu vực một biểu đồ).

-    Tính thời gian và độ dài (số tháng) của mùa mưa và mùa lũ tại các lưu vực theo chỉ tiêu vượt giá trị trung bình tháng.

-    Nhận xét về mối quan hệ giữa mùa mưa và mùa lũ trên từng lưu vực nói riêng và trên toàn quốc nói chung.

Trả lời câu hỏi trang 123 sách giáo khoa Địa Lí lớp 8

-    Vẽ biểu đồ:

Biểu đồ lượng mưa và lưu vực của sông Hồng tại trạm Sơn Tây


Biểu đồ lượng mưa và lưu vực của sông Gianh tại trạm Đồng Tâm

-    Tính theo thời gian và độ dài (số tháng) của mùa mưa và mùa lũ tại các lưu vực theo tiêu vượt khó giá trị trung bình tháng:

+ Lượng mưa trung bình các tháng ở lưu vực sông Hồng (trạm Sơn Tây): 153mm; ở lưu vực sông Gianh (trạm Đồng Tâm): 186 mm.

+ Lưu lượng dòng chảy trung bình các tháng ở lưu vực sông Hồng (trạm Sơn Tây): 3632m³/s; ở lưu vực sông Gianh (trạm Đồng Tâm): 61,7 m³/s.

Bảng các tháng mùa mưa, mùa lũ trên lưu vực sông Hồng (Trạm Sơn Tây) và trên lưu vực sông Giang (Trạm Đồng Tâm):

Các tháng mùa mưa, mùa lũ trên lưu vực sông Hồng - Trạm Sơn Tây và trên lưu vực sông Giang - Trạm Đồng Tâm:

Ghi chú:

X: Tháng mùa mưa.

xx. Tháng có mưa nhiều nhất.

+: Tháng có lũ.

++: Tháng có lũ cao nhất.

-    Nhận xét mối quan hệ giữa mùa mưa và mùa lũ trên từng lưu vực nói riêng và trên toàn quốc nói chung:

+ Các tháng của mùa lũ trùng hợp với các tháng mùa mưa: trên lưu vực sông Hồng (Trạm Sơn Tây): 6, 7, 9, 10; trên lưu vực sông Gianh (Trạm Đồng Tâm): 9, 10, 11.

+ Các tháng mùa lũ không trùng hợp với các tháng mùa mưa: trên lưu vực sông Hồng (Trạm Sơn Tây): tháng 5; trên lưu vực sông gianh (trạm Đồng Tâm): tháng 8.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ