Câu hỏi luyện tập trang 83 SGK Hóa 10 Chân trời sáng tạo

Xuất bản: 04/02/2023 - Tác giả:

Câu hỏi luyện tập trang 83 SGK Hóa 10 Chân trời sáng tạo: Trong hai phản ứng trên, phản ứng nào thu nhiệt, phản ứng nào tỏa nhiệt?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập trang 83 SGK Hóa 10 thuộc Bài 13: Enthalpy tạo thành và biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học - Chương 5: Năng lượng hóa học - SGK Hóa học lớp 10 Chân trời sáng tạo..

Câu hỏi: Cho hai phương trình nhiệt hóa học sau:

C(s) + H2O(g) \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) CO(g) + H2(g)    \({\Delta _r}H_{298}^o\) = +131,25 kJ (1)

CuSO4(aq) + Zn(s) → ZnSO4(aq) + Cu(s)   \({\Delta _r}H_{298}^o\)= -231,04 kJ (2)

Trong hai phản ứng trên, phản ứng nào thu nhiệt, phản ứng nào tỏa nhiệt?

Trả lời:

- Phản ứng (1) có \({\Delta _r}H_{298}^o\) = +131,25 kJ > 0

=> Phản ứng thu nhiệt

- Phản ứng (2) có \({\Delta _r}H_{298}^o\)) = +131,25 kJ < 0

=> Phản ứng tỏa nhiệt

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập trang 83 SGK Hóa 10 Chân trời sáng tạo. Đừng quên tham khảo thêm các câu hỏi trong trọn bộ giải bài tập hóa 10 chân trời sáng tạo mà chúng tôi đã tổng hợp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM