Câu 7 trang 92 sgk GDCD lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 7 trang 92 sách giáo khoa GDCD lớp 12: Quyền được phát triển của công dân có nghĩa là gì…

Câu hỏi:

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:

Quyền được phát triển của công dân có nghĩa là:

a.  Mọi công dân đều có đời sống vật chất đầy đủ.

b.  Mọi công dân đều có quyền được hưởng sự chăm sóc y tế.

c.  Mọi công dân đều được hưởng sự ưu đãi trong học tập để phát triển năng khiếu.

d.  Những người có tài được tạo mọi điều kiện để làm việc và phát triển tài năng.

Trả lời

Đáp án: b và d

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu 7 trang 92 sgk GDCD lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
31/08/2018    08:32 AM
31/08/2018    08:32 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu