Câu 6 trang 43 sgk GDCD lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 trang 43 sách giáo khoa GDCD lớp 12: Pháp luật thừa nhận bình đẳng trong kinh doanh có vai trò quan trọng như thế nào đối với người kinh doanh và xã hội?

Câu hỏi: Pháp luật thừa nhận bình đẳng trong kinh doanh có vai trò quan trọng như thế nào đối với người kinh doanh và xã hội?

Trả lời

-         Người kinh doanh được bảo vệ quyền lợi chính đáng sẽ tự tin hơn, hăng say vui vẻ làm việc, phát triển mạnh mẽ hơn.

-         Kinh doanh phát triển thúc đẩy xã hội phát triển.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu