Câu 4 trang 82 sgk GDCD lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 trang 82 sách giáo khoa GDCD lớp 12: Em hãy phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa khiếu nại và tố cáo bằng cách ghi ý kiến của em vào bảng.

Câu hỏi: Em hãy phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa khiếu nại và tố cáo bằng cách ghi ý kiến của em vào bảng dưới đây.

  Khiếu nại Tố cáo
Người có quyền    
Mục đích    
Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo    
Người có thẩm quyền giải quyết    

Trả lời

  Khiếu nại Tố cáo
Người có quyền Cá nhân, tổ chức, cơ quan có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm hại Bất cứ công dân nào
Mục đích Khôi phục quyền lợi và lợi ích hợp pháp của chính người khiếu nại đã bị xâm phạm Phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, cơ quan.
Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo Điều 12 – Luật Khiếu nại 2011 Điều 9 – Luật Tố cáo 2011
Người có thẩm quyền giải quyết

- Người đứng đầu cơ quan hành chính có quyết định, hành vi hành chính bị khiếu nại.

- Người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan hành chính có quyết định, hành vi hành chính bị khiếu nại.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ trưởng, Thứ trưởng ở cơ quan ngang bộ, Trưởng Thanh tra Chính phủ.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lí người bị tố cáo.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên của cơ quan, tổ chức có người bị tố cáo.

- Chánh Thanh tra các cấp, Tổng Thanh tra chính phủ.

- Các cơ quan tố tụng (Điều tra, Kiểm sát, Tòa án) nếu hành vi tố cáo có dấu hiệu hình sự.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu 4 trang 82 sgk GDCD lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
30/08/2018    12:06 PM
30/08/2018    12:06 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu