Câu 3 trang 31 sgk GDCD lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 trang 31 sách giáo khoa GDCD lớp 12: Em hãy lựa chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau đây…

Câu hỏi: Em hãy lựa chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau đây:

Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí là:

a.  Công dân ở bất kì độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lí như nhau.

b.  Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị, đều phải chịu trách nhiệm kỉ luật.

c.  Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lí theo quy định của pháp luật.

d.  Công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm pháp luật thì không phải chịu trách nhiệm pháp lí.

Trả lời

Chọn đáp án: C. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lí theo quy định của pháp luật.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu 3 trang 31 sgk GDCD lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
28/08/2018    04:18 AM
28/08/2018    04:18 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu