Câu 2 trang 26 sgk GDCD 12

Trả lời câu hỏi 2 trang 26 sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 12 : Thế nào là vi phạm pháp luật? Nêu ví dụ?

Câu hỏi: Thế nào là vi phạm pháp luật? Nêu ví dụ?

***

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 26 sgk Công dân lớp 12

- Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

Ví dụ: An là học sinh lớp 11. Một hôm do dậy muộn, An cố tình đi ngược đường một chiều để đến lớp cho kịp giờ. Ở đây, An đã vi phạm vào luật hành chính mà cụ thể là Luật An toàn giao thông đường bộ của nhà nước.

» Tham khảo câu hỏi tiếp theo: Câu 3 trang 26 sgk GDCD 12

--------------------------------------------------------------------

Xem thêm hướng dẫn trả lời các câu hỏi và bài tập môn Giáo dục công dân lớp 12 chi tiết tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu 2 trang 26 sgk GDCD 12 để xem ở dưới đây
Tải về
27/08/2018    12:16 PM
27/08/2018    12:16 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu