Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Cách giải và đáp án bài tập trang 53 sách giáo khoa Toán lớp 1

Đọc Tài Liệu xin chia sẻ đến các bạn bài hướng dẫn cách giải và đáp án các bài tập 1, bài 2, bài 3 và bài 4 trang 53 SGK Toán lớp 1 để các bậc phụ huynh tham khảo trước khi hướng dẫn các bé ôn tập lại những kiến thức đã được học trên lớp.

Bài 1 trang 53 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính.

bài 1 trang 53 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 53 sách giáo khoa lớp 1
 

Bài 2 trang 53 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính.

2 + 1 + 2 = 3 + 1 + 1 = 2 + 0 + 2 =

Đáp án:

2 + 1 + 2 = 5 3 + 1 + 1 = 5 2 + 0 + 2 = 4

Bài 3 trang 53 SGK Toán lớp 1

Đề bài:  Điền dấu ( > = < )

2 + 3 ... 5 2 + 2 ... 1 + 2 1 + 4 ... 4 + 1
2 + 2 ... 5 2 + 1 ... 1 + 2 5 + 0 ... 2 + 3

Đáp án:

2 + 3  =  5 2 + 2 > 1 + 2 1 + 4 = 4 + 1
2 + 2 < 5 2 + 1 = 1 + 2 5 + 0 = 2 + 3

Bài 4 trang 53 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết phép tính thích hợp:

Bài 4 trang 53 sách giáo khoa lớp 1
 

 

Đáp án:

a) 2 + 1 = 3

b) 1 + 4 = 3

Đáp án bài 4 trang 53 sách giáo khoa lớp 1
 

doctailieu.com
Back to top