Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Cách giải và đáp án bài tập trang 53 sách giáo khoa Toán lớp 1

Đọc Tài Liệu xin chia sẻ đến các bạn bài hướng dẫn cách giải và đáp án các bài tập 1, bài 2, bài 3 và bài 4 trang 53 SGK Toán lớp 1 để các bậc phụ huynh tham khảo trước khi hướng dẫn các bé ôn tập lại những kiến thức đã được học trên lớp.

Bài 1 trang 53 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính.

bài 1 trang 53 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 53 sách giáo khoa lớp 1
 

Bài 2 trang 53 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính.

2 + 1 + 2 = 3 + 1 + 1 = 2 + 0 + 2 =

Đáp án:

2 + 1 + 2 = 5 3 + 1 + 1 = 5 2 + 0 + 2 = 4

Bài 3 trang 53 SGK Toán lớp 1

Đề bài:  Điền dấu ( > = < )

2 + 3 ... 5 2 + 2 ... 1 + 2 1 + 4 ... 4 + 1
2 + 2 ... 5 2 + 1 ... 1 + 2 5 + 0 ... 2 + 3

Đáp án:

2 + 3  =  5 2 + 2 > 1 + 2 1 + 4 = 4 + 1
2 + 2 < 5 2 + 1 = 1 + 2 5 + 0 = 2 + 3

Bài 4 trang 53 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết phép tính thích hợp:

Bài 4 trang 53 sách giáo khoa lớp 1
 

 

Đáp án:

a) 2 + 1 = 3

b) 1 + 4 = 3

Đáp án bài 4 trang 53 sách giáo khoa lớp 1
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Cách giải và đáp án bài tập trang 53 sách giáo khoa Toán lớp 1 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu