Báo cáo thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến

Quan sát ảnh và thực hiện thí nghiệm để phân biệt dạng đột biến với dạng gốc

Đề bài:

Sau khi quan sát tranh ảnh và các tiêu bản hiển vi hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 26 

Bảng 26 : Phân biệt dạng đột biến với dạng gốc 

Đối tượng Mẫu quan sát Kết quả  
    Dạng gốc Dạng đột biến
Đột biến hình thái Lông chuột    
  (màu sắc)    
  Người    
  (màu sắc)    
  Lá lúa    
  (màu sắc)    
  Thân bông hạt    
  (hình thái )    
Đột biến NST Dâu tằm    
  Hành tây    
  Hành ta    
  Dưa hấu    

Trả lời:

Bảng 26 : Phân biệt dạng đột biến với dạng gốc 


 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Báo cáo thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu