Bài 3 trang 83 SGK Ngữ văn 6 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 83 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 2 phần hướng dẫn Soạn bài Hoán dụ

Tài liệu hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 3 trang 83 sách giáo khoa Ngữ văn 6 tập Hai phần trả lời câu hỏi các kiểu hoán dụ, soạn bài Hoán dụ chi tiết và đầy đủ nhất.

Đề bài: Từ những ví dụ đã phân tích ở phần I và phần II, hãy liệt kê một số kiểu quan hệ thường được sử dụng để tạo ra phép hoán dụ.

Trả lời bài 3 trang 83 SGK văn 6 tập 2

Một số kiểu quan hệ thường được sử dụng để tạo phép hoán dụ:

– Lấy bộ phận để gọi toàn thể.

– Lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng.

– Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật.

– Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng.

Ghi nhớ

Có bốn kiểu hoán dụ thường gặp là:

  • Lấy một bộ phận để gọi toàn thể
  • Lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng
  • Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật
  • Lấy cái cụ thể để gọi cái từu tượng

-------------

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi bài 3 trang 83 SGK ngữ văn 6 tập 2 được Đọc tài liệu biên soạn chi tiết giúp các em soạn bài Hoán dụ trong chương trình soạn văn 6 tốt hơn trước khi đến lớp.

Giangdh (Tổng hợp)

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM