Bài 3 trang 120 SGK Toán 4

Bài 3 trang 120 sgk Toán 4 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

   Bài 3 trang 120 sgk Toán 4 được giải và chia sẻ với mục đích giúp các phụ huynh tham khảo cách làm, đáp án để có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và rèn luyện lại kiến thức đã học trên lớp.

Giải bài 3 trang 120 SGK Toán 4

Đề bài

Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn

a) \(\dfrac{1}{5}; \dfrac{4}{5}; \dfrac{3}{5}\)                                                b) \(\dfrac{6}{7}; \dfrac{8}{7}; \dfrac{5}{7}\)

c) \(\dfrac{8}{9}; \dfrac{5}{9}; \dfrac{7}{9}\)                                                d) \(\dfrac{12}{11}; \dfrac{16}{11}; \dfrac{10}{11}\)

Hướng dẫn

 Trong hai phân số cùng mẫu số:

- Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.

- Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.

- Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

Bài Giải

Bài giải 1

a) Vì \(1 < 3 < 4\) nên ta có: \(\dfrac{1}{5}< \dfrac{3}{5}< \dfrac{4}{5}\)

Vậy các phân số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: \(\dfrac{1}{5}; \dfrac{3}{5}; \dfrac{4}{5}\)

b) Vì \(5 <  6 < 8\) nên ta có: \(\dfrac{5}{7}< \dfrac{6}{7}< \dfrac{8}{7}\)

Vậy các phân số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: \(\dfrac{5}{7}; \dfrac{6}{7}; \dfrac{8}{7}\)

c) Vì \(5 < 7 < 8\) nên ta có: \(\dfrac{5}{9}< \dfrac{7}{9}< \dfrac{8}{9}\)

Vậy các phân số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: \(\dfrac{5}{9}; \dfrac{7}{9}; \dfrac{8}{9}\)

d) Vì \(10 < 12 < 16\) nên ta có: \(\dfrac{10}{11}< \dfrac{12}{11}< \dfrac{16}{11}\)

Vậy các phân số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: \(\dfrac{10}{11}; \dfrac{12}{11}; \dfrac{16}{11}\).

Bài giải 2

a) Do: \(\dfrac{1}{5} <\dfrac{3}{5}<\dfrac{4}{5}. \) Nên các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn là: \(\dfrac{1}{5} \,;\dfrac{3}{5}\,;\dfrac{4}{5}. \)

b) Do: \(\dfrac{5}{7} <\dfrac{6}{7} < \dfrac{8}{7}\). Nên các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn là: \(\dfrac{5}{7} \,;\dfrac{6}{7}\,;\dfrac{8}{7}. \)

c) Do: \(\dfrac{5}{9} <\dfrac{7}{9} < \dfrac{8}{9}\). Nên các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn là: \(\dfrac{5}{9} \,;\dfrac{7}{9}\,;\dfrac{8}{9}. \)

d) Do: \(\dfrac{10}{11} <\dfrac{12}{11} < \dfrac{16}{11}\). Nên các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn là: \(\dfrac{10}{11} \,;\dfrac{12}{11}\,;\dfrac{16}{11}. \)

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 3 trang 120 sgk toán 4. Mong rằng những bài hướng dẫn giải Toán 4 của ĐọcTàiLiệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu