Bài 2 trang 90 sgk Giải tích 12

Giải bài 2 trang 90 sách giáo khoa Toán giải tích lớp 12 bài 6 chương 2 : Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit.

Đề bài:

Giải các bất phương trình lôgarit:

Câu hỏi bài 2 trang 90 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải:

Hướng dẫn giải bài 2 trang 90 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 2 trang 90 sgk Giải tích lớp 12

Đáp án bài 2 trang 90 sgk giải tích lớp 12 phần 1
Đáp án bài 2 trang 90 sgk giải tích lớp 12 phần 2

--------------------------------------------------------------------

Trên đây là lời giải bài tập 2 trang 90 sách giáo khoa Giải tích 12, mời các bạn tham khảo thêm đáp án Toán 12 bài 1 trang 89 hoặc hướng dẫn phương pháp giải bài tập Toán 12 khác tại doctailieu.com.

Chúc các bạn học tốt !

doctailieu.com
Tải về
18/06/2018    18:46 PM
18/06/2018    18:46 PM
Xem thêm các bài khác
bài viết bạn đã xem
Back to top