Bài 1 trang 127 SGK Toán 4

Xuất bản ngày 09/01/2020 - Tác giả:

Bài 1 trang 127 sgk Toán 4 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 1 trang 127 sgk Toán 4 được giải và chia sẻ với mục đích giúp các phụ huynh tham khảo cách làm, đáp án để có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và rèn luyện lại kiến thức đã học trên lớp.

Giải bài 1 trang 127 SGK Toán 4

Đề bài

Tính

a) \(\dfrac{2}{3}+\dfrac{3}{4}\);                             b) \(\dfrac{9}{4}+\dfrac{3}{5}\)

c) \(\dfrac{2}{5}+\dfrac{4}{7}\)                              d) \(\dfrac{3}{5}+ \dfrac{4}{3}\)

Hướng dẫn

Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi cộng hai phân số đó.

Bài Giải

Cách giải 1

a) \(\dfrac{2}{3}+\dfrac{3}{4}\)

+) Quy đồng hai mẫu số:

\(\dfrac{2}{3} =\dfrac{2×4}{3×4}=\dfrac{8}{12}\);   \(\dfrac{3}{4} =\dfrac{3×3}{4×3}=\dfrac{9}{12}\)

+) Cộng hai phân số: \(\dfrac{2}{3}+\dfrac{3}{4}= \dfrac{8}{12}+\dfrac{9}{12}=\dfrac{17}{12}\)

b) \(\dfrac{9}{4}+\dfrac{3}{5}\)

+) Quy đồng mẫu số: \(\dfrac{9}{4}= \dfrac{9×5}{4×5}=\dfrac{45}{20}\);   \(\dfrac{3}{5}= \dfrac{3×4}{5×4}=\dfrac{12}{20}\)

+) Cộng hai phân số : \(\dfrac{9}{4}+\dfrac{3}{5} = \dfrac{45}{20}+ \dfrac{12}{20}=\dfrac{57}{20}\)

c) \(\dfrac{2}{5}+\dfrac{4}{7}\)

+) Quy đồng mẫu số:

\(\dfrac{2}{5}= \dfrac{2×7}{5×7}=\dfrac{14}{35}\)

;      \(\dfrac{4}{7}= \dfrac{4×5}{7×5}=\dfrac{20}{35}\)

+) Cộng hai phân số: \(\dfrac{2}{5}+\dfrac{4}{7} = \dfrac{14}{35}+ \dfrac{20}{35}=\dfrac{34}{35}\)

d) \(\dfrac{3}{5}+ \dfrac{4}{3}\)

+) Quy đồng mẫu số :

\(\dfrac{3}{5}= \dfrac{3×3}{5×3}=\dfrac{9}{15}\);     \(\dfrac{4}{3}= \dfrac{4×5}{3×5}=\dfrac{20}{15}\)

+) Cộng hai phân số: \(\dfrac{3}{5}+ \dfrac{4}{3} = \dfrac{9}{15}+\dfrac{20}{15}=\dfrac{29}{15}\)

Cách giải 2

a) \(\frac{2}{3}+\frac{3}{4}\)

Quy đồng hai mẫu số:

\(\frac{2}{3} =\frac{2 \times 4}{3 \times 4}=\frac{8}{12};\)

\(\frac{3}{4} =\frac{3 \times 3}{4 \times 3}=\frac{9}{12}\)

Cộng hai phân số cùng mẫu là 12:

\(\frac{2}{3}+\frac{3}{4}= \frac{8}{12}+\frac{9}{12}= \frac{8 + 9}{12} = \frac{17}{12}\)

b) \(\frac{9}{4}+\frac{3}{5}\)

Quy đồng mẫu số:

\(\frac{9}{4}= \frac{9 \times 5}{4 \times 5}=\frac{45}{20};   \)

\(\frac{3}{5}= \frac{3 \times 4}{5 \times 4}=\frac{12}{20}\)

Cộng hai phân số  cùng mẫu  là 20:

\(\frac{9}{4}+\frac{3}{5} = \frac{45}{20}+ \frac{12}{20}= \frac{45 + 12}{20} = \frac{57}{20}\)

c) \(\frac{2}{5}+\frac{4}{7}\)

Quy đồng mẫu số:

\(\frac{2}{5}= \frac{2 \times 7}{5 \times 7}=\frac{14}{35} ;      \)

\(\frac{4}{7}= \frac{4 \times  5}{7\times 5} =\frac{20}{35}\)

Cộng hai phân số cùng mẫu à 35:

\(\frac{2}{5}+\frac{4}{7} = \frac{14}{35}+ \frac{20}{35}=\frac{14+20}{35} = \frac{34}{35}\)

d) \(\frac{3}{5}+ \frac{4}{3}\)

Quy đồng mẫu số :

\(\frac{3}{5}= \frac{3 \times 3}{5\times 3}=\frac{9}{15};     \)

\(\frac{4}{3}= \frac{4\times  5}{3\times  5}=\frac{20}{15}\)

Cộng hai phân số có cùng mãu là 15:

\(\frac{3}{5}+ \frac{4}{3} = \frac{9}{15}+\frac{20}{15}= \frac{9 + 20}{15} = \frac{29}{15}\)

» Bài tiếp theo: Bài 2 trang 127 sgk Toán 4

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 1 trang 127 sgk toán 4. Mong rằng những bài hướng dẫn giải Toán 4 của ĐọcTàiLiệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM