Bài 1 trang 123 SGK Toán 4

Bài 1 trang 123 sgk Toán 4 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

   Bài 1 trang 123 sgk Toán 4 được giải và chia sẻ với mục đích giúp các phụ huynh tham khảo cách làm, đáp án để có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và rèn luyện lại kiến thức đã học trên lớp.

Giải bài 1 trang 123 SGK Toán 4

Đề bài

Phần 1

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

\(\dfrac{9}{14}\, ... \, \dfrac{11}{14}\)                   \(\dfrac{4}{25}\, ... \,\dfrac{4}{23}\)                          \(\dfrac{14}{15}\, ... \, 1\)

 \(\dfrac{8}{9}\, ... \,\dfrac{24}{27}\)                    \(\dfrac{20}{19}\, ... \,\dfrac{20}{27}\)                          \(1\, ... \,\dfrac{15}{14}\)

Phần 2

Tìm chữ số thích hợp để viết vào chỗ chấm sao cho:

a) \(75\)... chia hết cho \(2\) nhưng không chia hết cho \(5\).

b) \(75\)... chia hết cho \(2\) và chia hết cho \(5\).

 Số tìm được có chia hết cho \(3\) không?

c) \(75\)... chia hết cho \(9\)

Số tìm được có chia hết cho \(2\)\(3\) không?

Hướng dẫn

Phần 1

Áp dụng các quy tắc so sánh hai phân số có cùng tử số hoặc cùng mẫu số, so sánh hai phân số khác mẫu số, so sánh phân số với \(1\).

Phần 2

Áp dụng các dấu hiệu chia hết cho \( 2; 5; 9; 3:\)

- Các số có chữ số tận cùng là \(0; 2; 4; 6; 8\) thì chia hết cho \(2\).

- Các số có chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\) thì chia hết cho \(5\).

- Các số có chữ số tận cùng là \(0\) thì chia hết cho cả \(2\)\(5\).

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho \(9\) thì chia hết cho \(9\).

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho \(3\) thì chia hết cho \(3\).

Bài Giải

Phần 1

 \(\dfrac{9}{14} < \dfrac{11}{14}\)           \(\dfrac{4}{25} < \dfrac{4}{23}\)            \(\dfrac{14}{15}<1\) 

 \(\dfrac{8}{9}= \dfrac{24}{27}\)              \(\dfrac{20}{19}  > \dfrac{20}{27}\)            \(1<\dfrac{15}{14}\)

Phần 2

a) Có thể viết vào chỗ chấm một trong các chữ số: \(2; 4; 6; 8 \) tức là: \( 752, 754, 756, 758\)

b) Số chia hết cho \(2\) và chia hết cho \(5\) thì chữ số tận cùng của số đó phải là \(0\). Vậy viết \(0\) vào chỗ chấm: \(750\)

Ta có: \(7 + 5 + 0 = 12;\,  12\) chia hết cho \(3\).

Vậy số \(750\) là số chia hết cho \(3\)

c) Để số \(75...\) chia hết cho \(9\) thì 7 + 5 + ... phải chia hết cho \(9\), hay \(12 + ...\) phải chia hết cho \(9\).

Vậy ta điền số 6 vào chỗ chấm: \(756\)

Số \(756\) có chữ số tận cùng là \(6\) nên chia hết cho \(2\), số \(756\) chia hết cho \(3\)(vì số \(756\) có tổng các chữ số là \(18\)\(18\) chia hết cho \(3\)).

Vậy số \(756\) chia hết cho cả \(2\)\(3\).

» Bài tiếp theo: Bài 2 trang 123 sgk Toán 4

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 1 trang 123 sgk toán 4. Mong rằng những bài hướng dẫn giải Toán 4 của ĐọcTàiLiệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu