Bài 1 trang 122 SGK Toán 4

Bài 1 trang 122 sgk Toán 4 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

   Bài 1 trang 122 sgk Toán 4 được giải và chia sẻ với mục đích giúp các phụ huynh tham khảo cách làm, đáp án để có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và rèn luyện lại kiến thức đã học trên lớp.

Giải bài 1 trang 122 SGK Toán 4

Đề bài

So sánh hai phân số:

a) \( \displaystyle \displaystyle{3 \over 4}\) và \( \displaystyle \displaystyle{4 \over 5}\)            b) \( \displaystyle \displaystyle{5 \over 6}\) và \( \displaystyle \displaystyle{7 \over 8}\)            c) \( \displaystyle \displaystyle{2 \over 5}\) và \( \displaystyle \displaystyle{3 \over 10}\).

Hướng dẫn

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh các tử số của hai phân số mới.

Bài Giải

Bài giải 1

a) Quy đồng mẫu số hai phân số \( \displaystyle{3 \over 4}\) và \( \displaystyle{4 \over 5}\) :

\( \displaystyle{3 \over 4} = {{3 \times 5} \over {4 \times 5}} = {{15} \over {20}};\quad {4 \over 5} = {{4 \times 4} \over {5 \times 4}} = {{16} \over {20}}\)

\( \displaystyle{{15} \over {20}} < {{16} \over {20}}\) nên \( \displaystyle{3 \over 4}<  \displaystyle{4 \over 5}\).

b) Quy đồng mẫu số hai phân số  \( \displaystyle{5 \over 6}\) và \( \displaystyle{7 \over 8}\):

\( \displaystyle{5 \over 6} = {{5 \times 8} \over {6 \times 8}} = {{40} \over {48}}; \quad {7 \over 8} = {{7 \times 6} \over {8 \times 6}} = {{42} \over {48}}\)

\( \displaystyle{{40} \over {48}} < {{42} \over {48}}\) nên \( \displaystyle{5 \over 6} <  \displaystyle{7 \over 8}\).

c)  Quy đồng mẫu số phân số \( \displaystyle{2 \over 5}\) và giữ nguyên phân số \( \displaystyle{3 \over 10}\):

           \( \displaystyle{2 \over 5} = {{2 \times 2} \over {5 \times 2}} = {4 \over {10}}\)

\( \displaystyle{4 \over {10}} > {3 \over {10}}\) nên \( \displaystyle{2 \over 5} >  \displaystyle{3 \over 10}\).

Bài giải 2

a) Ta thấy: \(\frac{3}{4} =\frac{3\,\times\,5}{4\,\times\,5}=\frac{15}{20}\) và \(\frac{4}{5} =\frac{4\,\times\,4}{5\,\times\,4}=\frac{16}{20}\)       

Mà: \(\frac{15}{20}<\frac{16}{20}\) . Vậy \(\frac{3}{4}\) \(\frac{4}{5}\)     

 b)  Ta thấy:  \(\frac{5}{6}=\frac{5\,\times\,8}{6\,\times\,8}=\frac{40}{48}\) và \(\frac{7}{8}=\frac{7\,\times\,6}{8\,\times\,6}=\frac{42}{48}\)         

Mà: \(\frac{40}{48}<\frac{42}{48}\) . Vậy \(\frac{5}{6}\) \(\frac{7}{8}\)                  

c) \(\frac{2}{5}=\frac{2\,\times\,2}{5\,\times\,2}=\frac{4}{10}\) và giữ nguyên \(\frac{3}{10}.\)           

Mà \(\frac{4}{10} >\frac{3}{10}\)  . Vậy \(\frac{2}{5} > \frac{3}{10}\)

» Bài tiếp theo: Bài 2 trang 122 sgk Toán 4

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 1 trang 122 sgk toán 4. Mong rằng những bài hướng dẫn giải Toán 4 của ĐọcTàiLiệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu