Bài 1 trang 113 SGK Hóa 10 Chân trời sáng tạo

Xuất bản: 11/02/2023 - Tác giả:

Bài 1 trang 113 SGK Hóa 10 Chân trời sáng tạo: Hoàn thành các phương trình minh họa tính chất hóa học của các nguyên tố halogen

Hướng dẫn trả lời Bài 1 trang 113 SGK Hóa 10 thuộc Bài 17: Tính chất vật lí và hóa học các đơn chất nhóm VIIA - Chương 7: Nguyên tố nhóm VIIA – Halogen - SGK Hóa học lớp 10 Chân trời sáng tạo.

Câu hỏi:

Hoàn thành các phương trình minh họa tính chất hóa học của các nguyên tố halogen:

a) Cl2 + H2 →

b) F2 + Cu →

c) I2 + Na →

d) Cl2 + Fe →

e) Br2 + Ca(OH)2 →

f) Cl2 + KOH

g) Br2 + KI →

Trả lời:

a) Cl2 + H2 → 2HCl

b) F2 + Cu → CuF2

c) I2 + 2Na → 2NaI

d) Cl2 + Fe → FeCl3

e) Br2 + Ca(OH)2 → CaBr2 + Ca(BrO)2  + 2H2O

f) 3Cl2 + 6KOH  \(\xrightarrow{{{{100}^o}C}} \) 5KCl + KClO3 + 3H2O

g) Br2 + 2KI → 2KBr + I2

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời Bài 1 trang 113 SGK Hóa 10 Chân trời sáng tạo. Đừng quên tham khảo thêm các câu hỏi trong trọn bộ giải bài tập hóa 10 chân trời sáng tạo mà chúng tôi đã tổng hợp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM