Xem sao hạn năm 2019

Sao hạn 2019 | Xem sao chiếu mệnh năm 2019 của bạn

Xem sao hạn năm 2019 theo tuổi và hướng dẫn cách cúng giải hạn sao chiếu mệnh tuổi của bạn trong năm 2019 kỷ hợi đúng nhất

Sao hạn Bính Tý năm 2019: Nam nữ đều gặp ren

Sao hạn Bính Tý năm 2019: Nam nữ đều gặp ren

Sao chiếu mệnh Bính Tý 2019 ở nam là Vân Hớn cùng vận hạn Thiên La và sao hạn 1996 năm Kỷ Hợi ở nữ là sao La Hầu cùng hạn Diêm Vương chiếu mệnh.
Sao hạn Ất Hợi 2019: Nam gặp điều tiếng nữ nhiều lo âu

Sao hạn Ất Hợi 2019: Nam gặp điều tiếng nữ nhiều lo âu

Sao chiếu mệnh Ất Hợi 2019 ở nam là Kế Đô cùng vận hạn Địa Võng và sao hạn 1995 năm Kỷ Hợi ở nữ là sao Thái Dương cùng hạn Địa Võng chiếu mệnh
Sao hạn Giáp Tuất 2019: Nam được phúc lộc, nữ thì ốm đau

Sao hạn Giáp Tuất 2019: Nam được phúc lộc, nữ thì ốm đau

Sao chiếu mệnh Giáp Tuất 2019 ở nam là Thái Âm cùng vận hạn Diêm Vương và sao hạn 1994 năm Kỷ Hợi ở nữ là sao Thái Bạch cùng hạn Thiên La chiếu mệnh.
Sao hạn Quý Dậu 2019: Nam may mắn nhưng nữ lại buồn đau

Sao hạn Quý Dậu 2019: Nam may mắn nhưng nữ lại buồn đau

Sao chiếu mệnh Quý Dậu 2019 ở nam là Mộc Đức cùng vận hạn Huỳnh Tiền và sao hạn 1993 năm Kỷ Hợi ở nữ là sao Thủy Diệu cùng hạn Tán Tận chiếu mệnh
Sao hạn Nhâm Thân 2019: Khó khăn công việc lại còn ốm đau

Sao hạn Nhâm Thân 2019: Khó khăn công việc lại còn ốm đau

Sao chiếu mệnh Nhâm Thân 2019 ở nam là La Hầu cùng vận hạn Tam Kheo và sao hạn 1992 năm Kỷ Hợi ở nữ là sao Kế Đô cùng hạn Thiên Tinh chiếu mệnh.
Sao hạn Tân Mùi 2019: Tâm buồn lại bị tốn hao bạc tiền

Sao hạn Tân Mùi 2019: Tâm buồn lại bị tốn hao bạc tiền

Sao chiếu mệnh Tân Mùi 2019 ở nam là Thổ Tú cùng vận hạn Ngũ Mộ và sao hạn 1991 năm Kỷ Hợi ở nữ là sao Vân Hớn cùng hạn Ngũ Mộ chiếu mệnh.
Sao hạn Canh Ngọ năm 2019: Nam thì phiền muộn nữ thì ốm đau

Sao hạn Canh Ngọ năm 2019: Nam thì phiền muộn nữ thì ốm đau

Sao chiếu mệnh Canh Ngọ 2019 ở nam là Thủy Diệu cùng vận hạn Ngũ Mộ và sao hạn 1990 năm Kỷ Hợi ở nữ là sao Mộc Đức cùng hạn Ngũ Mộ chiếu mệnh.
Sao hạn Kỷ Tỵ năm 2019: Nam thì bệnh hạn nữ cần tu tâm

Sao hạn Kỷ Tỵ năm 2019: Nam thì bệnh hạn nữ cần tu tâm

Sao chiếu mệnh Kỷ Tỵ 2019 ở nam là Thái Bạch cùng vận hạn Thiên Tinh và sao hạn 1989 năm Kỷ Hợi ở nữ là sao Thái Âm cùng hạn Tam Kheo chiếu mệnh.
Sao hạn Mậu Thìn năm 2019: Nam thuận lợi nhưng nữ khó khăn

Sao hạn Mậu Thìn năm 2019: Nam thuận lợi nhưng nữ khó khăn

Sao chiếu mệnh Mậu Thìn 2019 ở nam là Thái Dương cùng vận hạn Tán Tận và sao hạn 1988 năm Kỷ Hợi ở nữ là sao Thổ Tú cùng hạn Huỳnh Tiền chiếu mệnh.
Sao hạn Nhâm Ngọ 2019: Học hành và công việc đều thuận lợi

Sao hạn Nhâm Ngọ 2019: Học hành và công việc đều thuận lợi

Sao chiếu mệnh Nhâm Ngọ 2019 ở nam là Mộc Đức cùng vận hạn Huỳnh Tiền và sao hạn 2002 năm Kỷ Hợi ở nữ là sao Thủy Diệu cùng hạn Tán Tận chiếu mệnh.