Tử vi hàng ngày

Tử vi hàng ngày | Xem bói tử vi ngày hôm nay của bạn

Lá số tử vi hàng ngày chính xác nhất cho 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp được cập nhật mỗi ngày giúp bạn biết được những diễn biến chính trong ngày hôm nay.

Tử vi 4/12 - Tử vi 12 con giáp thứ 3 ngày 4/12/2018

Tử vi 4/12 - Tử vi 12 con giáp thứ 3 ngày 4/12/2018

Tử vi chủ nhật ngày 4/12/2018 (28/10 âm lịch) tức ngày Canh Ngọ sẽ có những dự báo thay đổi vào ngày mới giúp bạn tìm kiếm vận may để mỗi ngày trở nên tốt đẹp hay thú vị hơn rất nhiều. Đừng bỏ qua lá số tử vi 12 con giáp ngày 4/12/2018 của chúng tôi nhé.
Tử vi 3/12 - Tử vi 12 con giáp thứ 2 ngày 3/12/2018

Tử vi 3/12 - Tử vi 12 con giáp thứ 2 ngày 3/12/2018

Tử vi chủ nhật ngày 3/12/2018 (27/10 âm lịch) tức ngày Kỷ tỵ sẽ có những dự báo thay đổi vào ngày mới giúp bạn tìm kiếm vận may để mỗi ngày trở nên tốt đẹp hay thú vị hơn rất nhiều. Đừng bỏ qua lá số tử vi 12 con giáp ngày 3/12/2018 của chúng tôi nhé.
Tử vi 2/12 - Tử vi 12 con giáp chủ nhật ngày 2/12/2018

Tử vi 2/12 - Tử vi 12 con giáp chủ nhật ngày 2/12/2018

Tử vi chủ nhật ngày 2/12/2018 (26/10 âm lịch) tức ngày Mậu Thìn sẽ có những dự báo thay đổi vào ngày mới giúp bạn tìm kiếm vận may để mỗi ngày trở nên tốt đẹp hay thú vị hơn rất nhiều. Đừng bỏ qua lá số tử vi 12 con giáp ngày 2/12/2018 của chúng tôi nhé.
Tử vi 1/12 - Tử vi 12 con giáp thứ 7 ngày 1/12/2018

Tử vi 1/12 - Tử vi 12 con giáp thứ 7 ngày 1/12/2018

Tử vi thứ 7 ngày 1/12/2018 (25/10 âm lịch) tức ngày Đinh Mão sẽ có những dự báo thay đổi vào ngày mới giúp bạn tìm kiếm vận may để mỗi ngày trở nên tốt đẹp hay thú vị hơn rất nhiều. Đừng bỏ qua lá số tử vi 12 con giáp ngày 1/12/2018 của chúng tôi nhé.
Tử vi 30/11 - Tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày 30/11/2018

Tử vi 30/11 - Tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày 30/11/2018

Tử vi thứ 6 ngày 30/11/2018 (24/10 âm lịch) tức ngày Bính Dần sẽ có những dự báo thay đổi vào ngày mới giúp bạn tìm kiếm vận may để mỗi ngày trở nên tốt đẹp hay thú vị hơn rất nhiều. Đừng bỏ qua lá số tử vi 12 con giáp ngày 30/11/2018 của chúng tôi nhé.
Tử vi 29/11 - Tử vi 12 con giáp thứ 5 ngày 29/11/2018

Tử vi 29/11 - Tử vi 12 con giáp thứ 5 ngày 29/11/2018

Tử vi thứ 5 ngày 29/11/2018 (23/10 âm lịch) tức ngày Ất Sửu sẽ có những dự báo thay đổi vào ngày mới giúp bạn tìm kiếm vận may để mỗi ngày trở nên tốt đẹp hay thú vị hơn rất nhiều. Đừng bỏ qua lá số tử vi 12 con giáp ngày 29/11/2018 của chúng tôi nhé.
Tử vi 28/11 - Tử vi 12 con giáp thứ 4 ngày 28/11/2018

Tử vi 28/11 - Tử vi 12 con giáp thứ 4 ngày 28/11/2018

Tử vi thứ 4 ngày 28/11/2018 (22/10 âm lịch) tức ngày Giáp Tý sẽ có những dự báo thay đổi vào ngày mới giúp bạn tìm kiếm vận may để mỗi ngày trở nên tốt đẹp hay thú vị hơn rất nhiều. Đừng bỏ qua lá số tử vi 12 con giáp ngày 28/11/2018 của chúng tôi nhé.
Tử vi 27/11 - Tử vi 12 con giáp thứ 3 ngày 27/11/2018

Tử vi 27/11 - Tử vi 12 con giáp thứ 3 ngày 27/11/2018

Tử vi thứ 3 ngày 27/11/2018 (21/10 âm lịch) tức ngày Quý Hợi sẽ có những dự báo thay đổi vào ngày mới giúp bạn tìm kiếm vận may để mỗi ngày trở nên tốt đẹp hay thú vị hơn rất nhiều. Đừng bỏ qua lá số tử vi 12 con giáp ngày 27/11/2018 của chúng tôi nhé.