Ý nghĩa văn chương

Ý nghĩa văn chương
Năm sáng tác:1998
Tác giả:Hoài Thanh
Hoàn cảnh sáng tác:
Tác phẩm “Ý nghĩa văn chương” được viết năm 1936, in trong “Bình luận văn chương” (NXB Giáo dục, Hà Nội, 1998). Bài “Ý nghĩa văn chương” từng được in lại với nhan đề thay đổi thành “Ý nghĩa và công dụng của văn chương”.