Xu hướng tạo lớp vỏ bền vững hơn của các nguyên tử thể hiện như thế nào

Xuất bản: 12/01/2023 - Tác giả:

Xu hướng tạo lớp vỏ bền vững hơn của các nguyên tử thể hiện như thế nào trong các trường hợp sau đây?... Bài 3 trang 52 SGK Hóa 10 Cánh Diều

Hướng dẫn trả lời bài 3 trang 52 SGK Hóa 10 Cánh Diều thuộc nội dung Bài 9: QUY TẮC OCTET - Chủ đề 3: Liên kết hóa học.

Câu hỏi

Xu hướng tạo lớp vỏ bền vững hơn của các nguyên tử thể hiện như thế nào trong các trường hợp sau đây?

a) Kim loại điển hình tác dụng với phi kim điển hình.

b) Phi kim tác dụng với phi kim.

Trả lời

a) Trong trường hợp kim loại điển hình tác dụng với phi kim điển hình, các nguyên tử kim loại sẽ có xu hướng nhường electron còn các nguyên tử phi kim sẽ có xu hướng nhận electron để hình thành liên kết hóa học.

- Ví dụ: NaCl

+ Na: có 1 electron ở lớp ngoài cùng

+ Cl: có 7 electron ở lớp ngoài cùng

⇒ Na sẽ nhường 1 electron và Cl sẽ nhận 1 electron của Na để đạt cấu hình có 8 electron ở lớp vỏ ngoài cùng

b) Trong trường hợp phi kim tác dụng với phi kim, hai nguyên tử phi kim sẽ góp chung electron. Sau khi hình thành liên kết mỗi nguyên tử phi kim sẽ có 8 electron lớp ngoài cùng, giống lớp vỏ bền vững của khí hiếm.

Ví dụ: N2 tác dụng với H2 tạo thành NH3

+ N: có 5 electron ở lớp ngoài cùng ⇒ Cần nhận thêm 3 electron

+ H: có 1 electron ở lớp ngoài cùng ⇒ Cần nhận thêm 1 electron

⇒ N sẽ bỏ ra 3 electron và 3H mỗi H bỏ ra 1 electron để góp chung

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời bài 3 trang 52 SGK Hóa 10 Cánh Diều. Đừng quên tham khảo thêm các câu hỏi trong trọn bộ Giải bài tập Hóa 10 Cánh Diều mà chúng tôi đã tổng hợp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM