Writing Worksheets Unit 1 lớp 7 Explore English

Xuất bản: 28/10/2022 - Tác giả:

Writing Worksheets Unit 1 lớp 7 Explore English hướng dẫn dịch và trả lời câu hỏi trang 139 sgk tiếng anh 7 Cánh Diều giúp các em chuẩn bị bài trước khi tới lớp.

Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi trong nội dung Writing Worksheets - Unit 1: What do you like to do? Với hướng dẫn dịch và giải sgk tiếng Anh 7 Cánh Diều - Explore English dưới đây chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Writing Worksheets Unit 1 lớp 7 Explore English

1. Complete the sentences. Use for own ideas.

(Hoàn thành các câu. Sử dụng cho những ý tưởng riêng.)

Anwer

a. My hobbies are singing and painting

b. When does Kim go to school?

c. How often do you play badminton?

d. What do you like to do in your free time?

e. Kim often plays basketball

Dịch

a. Sở thích của tớ là ca hát và vẽ tranh

b. Khi nào Kim đi học?

C. Bạn thường chơi cầu lông như thế nào?

d. Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh?

e. Kim thường chơi bóng rổ

2. Unscramble the words to make sentences.

(Sắp xếp các từ để tạo thành câu.)

Answer

a. Tracey likes to do origami.

b. What are your hobbies?

c. Tom likes to play the guitar.

d. She doesn't like to collect stamps.

e. I often have a big breakfast before school.

Dịch

a. Tracey thích xếp giấy origami.

b. Sở thích của bạn là gì?

c. Tom thích chơi guitar.

d. Cô ấy không thích sưu tập tem.

e. Tôi thường ăn sáng thịnh soạn trước khi đi học.

3. Now write an email on a separate sheet of paper. Tell a friend about your hobbies. Write 60-80 words.

(Viết email vào một tờ riêng. Viết cho bạn của bạn về sở thích của mình. Viết khoảng 60-80 từ).

Answer

Dear John,

It’s Lan from Vietnam. I have two new hobbies. They are playing soccer and drawing. I like to play soccer a lot. I play with my friends everyday after school. Besides, on the weekends I usually go to drawing classes. Now, I have a big collect of paintings which I draw myself.

What are your hobbies? Do you like music?

Write me back soon

Lan

Dịch

John thân mến,

Tớ là Lan đến từ Việt Nam. Tớ có hai sở thích mới. Họ đang chơi đá bóng và vẽ. Tớ thích chơi bóng đá rất nhiều. Tớ chơi với bạn bè hàng ngày sau giờ học. Ngoài ra, vào cuối tuần tớ thường đến lớp học vẽ. Bây giờ, tớ có một bộ sưu tập lớn các bức tranh do tớ tự vẽ.

Sở thích của bạn là gì? Bạn có thích âm nhạc không?

Viết lại cho tớ sớm

Lan

Xem thêm các bài học trong Unit 1 lớp 7 Explore English

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập Unit 1 Tiếng Anh 7 Writing Worksheets. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM