Writing Unit 2 lớp 7 Friends plus

Xuất bản: 27/10/2022 - Tác giả:

Writing Unit 2 lớp 7 Friends plus - A report on a survey với hướng dẫn giải các câu hỏi bài tập tiếng Anh trang 27 sách giáo khoa Tiếng Anh 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập Unit 2 Communication phần Writing - A report on a survey trang 27 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 Friends plus giúp các em chuẩn bị tốt kiến thức phục vụ bài học trước khi đến lớp.

Giải bài tập Writing Unit 2 lớp 7 Friends plus

Gợi ý trả lời các câu hỏi bài tập trang 27 tiếng Anh lớp 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Câu 1 trang 27 Tiếng Anh 7 Friends plus

Read the language survey report. How many people are there in the class? How many people watch TV programmes in another language? (Đọc báo cáo khảo sát ngôn ngữ. Có bao nhiêu người trong lớp? Có bao nhiêu người xem các chương trình TV bằng ngôn ngữ khác?)

Trả lời:

There are thirteen people in the class. Only a few people watch TV programmes in other languages.

(Có 13 người trong lớp. Chỉ có một số ít người xem các chương trình TV bằng ngôn ngữ khác)

Dịch nội dung báo cáo khảo sát:

Khảo sát ngôn ngữ: Báo cáo

Đây là kết quả cuộc khảo sát của chúng tôi về việc sử dụng ngoại ngữ. Kết quả là từ các cuộc phỏng vấn với tám người trong lớp mười ba người của chúng tôi, tức là hơn một nửa số người trong lớp.

Học và nói

Mọi người trong nhóm đang học ngôn ngữ thứ hai và một vài người nói nhiều hơn hai ngôn ngữ. Một hoặc hai người đang nghĩ đến việc học ngôn ngữ trong tương lai, nhưng không ai trong nhóm nói tiếng Anh ngoài lớp.

Internet và mạng xã hội

Một nửa số người trong nhóm truy cập các trang web bằng các ngôn ngữ khác. Tuy nhiên, chưa đến một nửa nhóm khảo sát đăng nhận xét hoặc tin nhắn trực tuyến bằng ngôn ngữ khác.

Phương tiện truyền thông khác

Mọi người trong nhóm đều nghe các bài hát tiếng Anh, nhưng chỉ có một số người xem các chương trình TV hoặc phim bằng ngôn ngữ khác.

Khảo sát giao tiếp: câu hỏi

Bạn có đang học ngôn ngữ thứ hai vào lúc này?

Bạn có nói nhiều hơn hai ngôn ngữ không?

Bạn có bao giờ nói tiếng Anh bên ngoài lớp học không?

Bạn có bao giờ truy cập các trang web bằng ngôn ngữ khác không?

Bạn có bao giờ đăng nhận xét hoặc tin nhắn bằng ngôn ngữ khác không?

Bạn có bao giờ nghe các bài hát tiếng Anh không?

Bạn có xem phim hoặc chương trình TV bằng ngôn ngữ khác không?

Câu 2 trang 27 Tiếng Anh 7 Friends plus

Complete the Key Phrases from the text. Which key phrases are followed by a verb in the singular form? (Hoàn thành các Cụm từ khóa từ văn bản. Những cụm từ khóa nào được theo sau bởi một động từ ở dạng số ít?)

Câu 2 trang 27 Tiếng Anh 7 Friends plus

Trả lời:

1. in the

2. of the class

3. of the people

4. Less

5. few

6. Nobody

KEY PHRASES

Numbers of people (Số người)
Everybody in the group (Mọi người trong nhóm)   
More than half of the class (Hơn một nửa lớp)    
Half (3) of the people in the group (Một nửa số người trong nhóm )
Less than half  (ít hơn một nửa)
A few people (ít người) 
Nobody in the group speaks English. (không ai trong nhóm nói tiếng Anh)

Câu 3 trang 27 Tiếng Anh 7 Friends plus

Find the words “but” and “however” in the survey. Do they come at the beginning, middle or end of a sentence? (Tìm các từ “but”và “however” trong cuộc khảo sát. Chúng đến ở đầu, giữa hay cuối câu?)

Trả lời:

1. One or two people are thinking of studying languages in the future, but nobody in the group speaks English outside class.

2. However, less than half of the surveygroup post comments or messages online in another language

3. Everybody in the group listens to English songs, but only a few people watch TV programmes or films in other languages.

=> “and” đứng ở giữa câu, “however” đứng ở đầu câu

Câu 4 trang 27 Tiếng Anh 7 Friends plus

Match 1 - 4 with a - d (Ghép 1 - 4 với a - d)

1 Everybody speaks English in class, but ...
2 Everybody reads in their own language. However, ...
3 Everybody listens to songs in English. However, ...
4 A few people know three languages, but...
a. only a few people read in a second language.
b. songs in English are more difficult to understand.
c. everybody is learning English.
d. nobody speaks English outside class.

Trả lời:

1 -> d : Everybody speaks English in class, but nobody speaks English outside class. (Mọi người đều nói tiếng Anh trong lớp, nhưng không ai nói tiếng Anh ngoài lớp.)

2 -> a : Everybody reads in their own language.However, only a few people read in a second language. (Mọi người đọc bằng ngôn ngữ của họ. Tuy nhiên, chỉ có một số người đọc bằng ngôn ngữ thứ hai.)

3 -> b : Everybody listens to songs in English.However, songs in English are more difficult to understand. (Mọi người nghe các bài hát bằng tiếng Anh. Tuy nhiên các bài hát bằng tiếng Anh khó hiểu hơn.)

4 -> c : A few people know three languages, but everybody is learning English. (Một vài người biết ba ngôn ngữ, nhưng tất cả mọi người đều đang học tiếng Anh.)

Câu 5 trang 27 Tiếng Anh 7 Friends plus

USE IT! (THỰC HÀNH)

Follow the steps in the Writing Guide (Làm theo các bước trong Hướng dẫn Viết)

Trả lời:

Now I’m writing a report about the results of communication survey in our class.

Firstly, everybody in the class is learning a second language and a few people speak moẻ than two languages. Everybody speaks English in class, but nobody speaks English outside class. Secondly, half of the people in the group visit websites which are in other languages. Thirdly, Everybody in the group listens to English songs, but only a few people watch films in other languages.

Dịch nghĩa:

Bây giờ tôi đang viết một báo cáo về kết quả khảo sát giao tiếp trong lớp của chúng ta.

Thứ nhất, tất cả mọi người trong lớp đang học ngoại ngữ thứ hai và một số ít người nói được nhiều thứ tiếng hơn hai thứ tiếng. Mọi người đều nói tiếng Anh trong lớp, nhưng không ai nói tiếng Anh ngoài lớp. Thứ hai, một nửa số người trong nhóm truy cập các trang web bằng ngôn ngữ khác. Thứ ba, Mọi người trong nhóm đều nghe các bài hát tiếng Anh, nhưng chỉ một số ít người xem phim bằng ngôn ngữ khác.

Bài tập khác cùng Unit

Các bạn vừa tham khảo toàn bộ nội dung giải tiếng Anh 7 Friends plus phần Writing Unit 2 Communication của bộ sách tiếng Anh 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo) do Đọc Tài Liệu biên soạn, tổng hợp. Các em có thể dùng làm tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM