Vội vàng (Xuân Diệu)

Vội vàng (Xuân Diệu)
Năm sáng tác:1938
Tác giả:Xuân Diệu
Hoàn cảnh sáng tác:
Vội vàng trích từ tập “Thơ thơ” (1938), tập thơ đầu tay của Xuân Diệu. Đó là tiếng thơ dạt dào của một tâm hồn trẻ tuổi lúc nào cũng dào dạt, thèm yêu, khát sống, say đắm cuộc đời, quyến luyến cảnh sắc trần gian.
Sơ đồ tư duy Vội vàng - Xuân Diệu

Sơ đồ tư duy Vội vàng - Xuân Diệu

Tham khảo ngay sơ đồ tư duy Vội vàng của Xuân Diệu, hệ thống kiến thức về bài thơ Vội vàng ngắn gọn, dễ hiểu giúp học sinh lớp 11 học và ôn tập tốt môn Ngữ Văn.

Phân tích 10 câu cuối bài Vội vàng - Xuân Diệu

Phân tích 10 câu cuối bài Vội vàng - Xuân Diệu

[Văn mẫu 11] Phân tích 10 câu cuối bài Vội vàng của Xuân Diệu để làm sáng tỏ lời giục giã và tình yêu cuộc sống vội vàng của nhà thơ, những bài văn mẫu hay phân tích đoạn thơ cuối Vội vàng - Xuân Diệu

Cảm nhận khổ thơ 1 bài Vội vàng

Cảm nhận khổ thơ 1 bài Vội vàng

[Văn mẫu 11] Cảm nhận khổ thơ 1 bài Vội vàng (4 câu thơ đầu) để thấy được khát vọng lạ lùng, cảm xúc nồng nàn mãnh liệt của thi nhân

Phân tích 9 câu thơ cuối bài Vội Vàng

Phân tích 9 câu thơ cuối bài Vội Vàng

[Văn mẫu 11] Những bài văn hay phân tích 9 câu thơ cuối bài thơ Vội vàng của nhà thơ Xuân Diệu để thấy cảm hứng về thời gian và nhân sinh quan của tác giả.