Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)

Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)
Năm sáng tác:1952
Tác giả:Tô Hoài
Hoàn cảnh sáng tác:
Vợ chồng A Phủ được viết năm 1952, đây là sản phẩm của chuyến thâm nhập thực tế, cùng ăn, cùng ở, cùng gắn bó với đồng bào các dân tộc miền núi Tây Bắc suốt 8 tháng của Tô Hoài trên núi cao đến các bản làng mới giải phóng. Vợ chồng A Phủ được in trong tập “Truyện Tây Bắc”- tập truyện được giải Nhất giải thưởng Hội văn nghệ Việt Nam năm 1954 -1955.
Phân tích nhân vật Mị trong Vợ chồng A Phủ

Phân tích nhân vật Mị trong Vợ chồng A Phủ

Phân tích nhân vật Mị trong Vợ chồng A Phủ, hướng dẫn cách làm chi tiết và tuyển chọn những bài văn mẫu hay phân tích nhân vật Mị trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài.

Sơ đồ tư duy Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài

Sơ đồ tư duy Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài

Tham khảo ngay sơ đồ tư duy Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài, hệ thống kiến thức về tác phẩm Vợ chồng A Phủ ngắn gọn, dễ hiểu giúp học sinh lớp 12 học và ôn tập tốt môn Ngữ Văn.

Tuyển tập mở bài Vợ nhặt và Vợ chồng  A Phủ hay

Tuyển tập mở bài Vợ nhặt và Vợ chồng A Phủ hay

Tuyển tập mở bài Vợ nhặt và Vợ chồng A Phủ giúp các em học sinh hình dung được các nội dung chính để làm cùng các cách sử dụng từ ngữ khác nhau cho các đề bài liên hệ hai tác phẩm này một cách linh hoạt.