Viết công thức các hydroxide của những nguyên tố chu kì 2

Xuất bản: 11/01/2023 - Tác giả:

Viết công thức các hydroxide (nếu có) của những nguyên tố chu kì 2. So sánh tính acid, tính base của chúng.

Hướng dẫn trả lời luyện tập 7 trang 44 SGK Hóa 10 Cánh Diều thuộc nội dung Bài 7: XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA ĐƠN CHẤT, BIẾN ĐỔI THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT TRONG MỘT CHU KÌ VÀ TRONG MỘT NHÓM - Chủ đề 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Câu hỏi

Viết công thức các hydroxide (nếu có) của những nguyên tố chu kì 2. So sánh tính acid, tính base của chúng.

Trả lời

Công thức các hydroxide và hóa trị tương ứng của những nguyên tố chu kì 2:

Nguyên tốLiBeBCN
Hóa trịIIIIIIIVV
Công thức các hydroxideLiOHBe(OH)2H3BO3H2CO3HNO3

Trong chu kì 2, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, tính acid của các hydroxide tăng dần, đồng thời tính base giảm dần.

- LiOH là một base mạnh.

2LiOH + CO2 → Li2CO3 + H2O

- Be(OH)2 có cả tính acid và tính base:

Be(OH)2 + 2NaOH → Na2BeO2  + 2H2O

Be(OH)2 + 2HCl → BeCl2 + 2H2O

- H3BO3 là acid rất yếu, H2CO3 là acid yếu, HNO3 là acid mạnh.

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời luyện tập 7 trang 44 SGK Hóa 10 Cánh Diều. Đừng quên tham khảo thêm các câu hỏi trong trọn bộ Giải bài tập Hóa 10 Cánh Diều mà chúng tôi đã tổng hợp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM