Viết cấu hình electron của các ion K+, Mg2+, F-, S2-

Xuất bản: 05/01/2023 - Tác giả:

Viết cấu hình electron của các ion K+, Mg2+, F-, S2-. Mỗi cấu hình đó giống với cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm nào? Câu 2 trang 52 SGK Hóa 10

Hướng dẫn trả lời câu 2 trang 52 SGK Hóa 10 thuộc Bài 11: Liên kết ion - Chương 3: Liên kết hóa học - SGK Hóa học lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống..

Câu hỏi: Viết cấu hình electron của các ion K+

, Mg2+, F-, S2-. Mỗi cấu hình đó giống với cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm nào?

Trả lời:

- Cấu hình electron của K là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1.

K → K+ + 1e

⇒ Cấu hình electron của K+ là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.

⇒ Cấu hình electron của K+ giống với khí hiếm Ar.

- Cấu hình electron của Mg là 1s2 2s2 2p6 3s2.

Mg → Mg2+ + 2e

⇒ Cấu hình electron của Mg2+ là 1s2 2s2 2p6.

⇒ Cấu hình electron của Mg2+ giống với khí hiếm Ar.

- Cấu hình electron của F là 1s2 2s2 2p5.

F + 1e →F-

⇒ Cấu hình electron của F là 1s2 2s2 2p6.

⇒ Cấu hình electron của F giống với khí hiếm Ne.

- Cấu hình electron của S là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4.

S + 2e → S2–

⇒ Cấu hình electron của S2– là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.

⇒ Cấu hình electron của S2– giống với khí hiếm Ar.

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu 2 trang 52 SGK Hóa 10 Kết nối tri thức. Đừng quên tham khảo thêm các câu hỏi trong trọn bộ Giải hóa 10 Kết nối tri thức với cuộc sống mà chúng tôi đã tổng hợp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM