Viết bài tập làm văn số 7

8

Tổng hợp văn mẫu tập làm văn viết bài viết số 7 lớp 8 dành cho các em học sinh tham khảo chi tiết với các đề theo chương trình học mà một số đề thầy cô giáo hay ra

Hướng dẫn làm viết bài tập làm văn số 7

Nghị luận về chủ đề Hãy nói không với các tệ nạn xã hội

[Văn mẫu 8] Nghị luận xã hội về chủ đề Hãy nói không với các tệ nạn xã hội hay nhất, tuyển chọn 4 bài văn mẫu nghị luận Hãy nói không với các tệ nạn xã hội: ma túy, cờ bạc, văn hóa phẩm không lành mạnh

Dàn ý nghị luận vai trò của những người lãnh đạo anh minh qua Chiếu dời đô và Hịch tướng sĩ

Lập dàn ý nghị luận vai trò của những người lãnh đạo anh minh dựa vào hai tác phẩm Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn và Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn.

Nghị luận vai trò của những người lãnh đạo anh minh qua Chiếu dời đô và Hịch tướng sĩ

Nêu suy nghĩ của em về vai trò của những người lãnh đạo anh minh từ hai tác phẩm Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn và Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn.
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu