Viết bài tập làm văn số 5

Thuyết minh về một giống vật nuôi

Thuyết minh về một giống vật nuôi

Viết bài tập làm văn số 5 lớp 8 đề 5: Giới thiệu về giống vật nuôi mà em định thuyết minh (một loài chim quý, một vật nuôi trong gia đình) với những bài văn hay nhất được Đọc tài liệu sưu tầm

Giới thiệu một danh lam thắng cảnh ở quê em

Giới thiệu một danh lam thắng cảnh ở quê em

Tài liệu hướng dẫn làm bài văn giới thiệu một danh lam thắng cảnh ở quê em do Đọc Tài Liệu tổng hợp và biên soạn giúp em nắm được các bước phân tích đề, tìm ý, hình thành dàn ý cụ thể và triển khai bài giới thiệu một cách tốt nhất.