Viết bài tập làm văn số 3

Cảm nghĩ về người thân trong gia đình

Cảm nghĩ về người thân trong gia đình

[Văn mẫu 7] Tài liệu hướng dẫn chi tiết nêu cảm nghĩ về người thân trong gia đình (ông bà, bố mẹ, anh chị, ...) cho học sinh lớp 7, văn mẫu hướng dẫn bài viết tập làm văn số 3 lớp 7.

Cảm nghĩ về đêm trăng Trung Thu

Cảm nghĩ về đêm trăng Trung Thu

[Văn mẫu 7] Tham khảo tài liệu hướng dẫn cùng những bài văn mẫu nêu cảm nghĩ về đêm trăng Trung Thu do Đọc tài liệu biên soạn dành cho các em học sinh lớp 7.