Viết bài tập làm văn số 1

Viết bài tập làm văn số 1 lớp 9 đề 4

Viết bài tập làm văn số 1 lớp 9 đề 4

[Văn mẫu 9] Viết bài văn số 1 lớp 9 đề 4: Thuyết minh về một nét đặc sắc trong di tích, thắng cảnh quê em. Chọn lọc những bài văn thuyết minh di tích, thắng cảnh hay nhất.

Viết bài tập làm văn số 1 lớp 9 đề 3

Viết bài tập làm văn số 1 lớp 9 đề 3

[Văn mẫu 9] Viết bài văn số 1 lớp 9 đề 3: Thuyết minh về một loại động vật hay vật nuôi ở quê em. Tổng hợp chọn lọc những bài văn mẫu lớp 9 thuyết minh về động vật, vật nuôi hay nhất.

Thuyết minh về Nhà đày Buôn Ma Thuột

Thuyết minh về Nhà đày Buôn Ma Thuột

Tuyển chọn văn mẫu thuyết minh về Nhà đày Buôn Ma Thuột - bài viết số 1 lớp 9 hay nhất do Đọc tài liệu thực hiện để giúp các em hiểu thêm về bản hùng ca đầy tự hào của dân tộc