Mục lục bài học
Văn Mẫu Lớp 12

Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học

12

Hướng dẫn làm viết bài làm văn số 6: nghị luận văn học

Nghị luận Mỗi tác phẩm là một phát minh về hình thức và một khám phá về nội dung

Nghị luận Mỗi tác phẩm là một phát minh về hình thức và một khám phá về nội dung, hướng dẫn lập dàn ý và tham khảo những bài nghị luận hay bàn về ý kiến của Leonit Leonop.

Nghị luận Giá trị của tác phẩm nghệ thuật trước hết là giá trị tư tưởng của nó

Nghị luận Giá trị của một tác phẩm nghệ thuật trước hết là ở giá trị tư tưởng, hướng dẫn lập dàn ý và tham khảo những bài nghị luận hay bàn về ý kiến của Nguyễn Khải.

Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong Vợ nhặt

Giá trị hiện thực và nhân đạo trong Vợ nhặt - Tổng hợp những bài văn hay phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong truyện ngắn Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân.

Cảm nghĩ về một truyện ngắn trong nền văn xuôi hiện đại

Tổng hợp những bài văn mẫu hay nhất chủ đề nêu cảm nghĩ về một tác phẩm truyện ngắn trong nền văn xuôi hiện đại mà anh (chị) yêu thích.

Phân tích hình ảnh thơ mộng, trữ tình của những dòng sông

Những bài văn hay chủ đề phân tích hình ảnh của những dòng sông Việt Nam thơ mộng, trữ tình qua tùy bút Người lái đò Sông Đà và Ai đã đặt tên cho dòng sông.

Chuyện gia đình cũng dài như sông, mỗi thế hệ phải ghi vào một khúc

Văn mẫu hay đề tài phân tích trong Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi quả đã có một dòng sông truyền thống liên tục chảy từ lớp người đi trước

Dàn ý phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện Rừng xà nu

Hướng dẫn, gợi ý dàn ý chi tiết cho đề văn phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng Xà Nu của Nguyễn Trung Thành.

Dàn ý phân tích hình tượng bà cụ Tứ trong truyện Vợ nhặt

Hướng dẫn chi tiết xây dựng dàn ý cho đề văn phân tích hình tượng nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân.

Dàn ý giá trị hiện thực và nhân đạo trong truyện Vợ nhặt

Hướng dẫn xây dựng dàn bài chi tiết cho đề văn phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong tác phẩm Vợ Nhặt (Kim Lân) - Văn mẫu lớp 12
Back to top