Mục lục bài học
Văn Mẫu Lớp 12

Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

12

Hướng dẫn làm viết bài làm văn số 5: nghị luận văn học

Thơ là thơ đồng thời là hoạ là nhạc là chạm khắc theo một cách riêng

Hướng dẫn lập dàn ý và bài văn mẫu nghị luận về quan điểm: Thơ là thơ, đồng thời là hoạ, là nhạc, là chạm khắc theo một cách riêng.

Nghị luận Văn chương không có gì riêng sẽ không là gì cả

Hướng dẫn lập dàn ý và một số bài văn hay nghị luận về quan điểm: Văn chương không có gì riêng sẽ không là gì cả, chứng minh nhận định qua một số tác phẩm văn học.

Bình luận Khi một tác phẩm nâng cao tinh thần ta lên

[Văn mẫu 12] Bình luận ý kiến: Khi một tác phẩm nâng cao tinh thần ta lên và gợi cho ta những tình cảm cao quý và can đảm ... Hãy bày tỏ quan niệm của mình về ý kiến của La Bơ-ruy-e

Bình luận ý kiến Phong cách chính là người - Buy-phông

Phân tích, bình luận về ý kiến của Buy-phông: Phong cách chính là người - Văn mẫu lớp 12 tuyển chọn hay nhất

Trong một bức thư bàn luận về văn chương

[Văn mẫu 12] Bình luận ý kiến trong một bức thư bàn luận về văn chương của Nguyễn Văn Siêu: Văn chương … có loại đáng thờ. Có loại không đáng thờ...

Dàn ý phân tích sức sống tiềm tàng của Mị trong Vợ chồng A Phủ

Dàn ý phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài) : Hướng dẫn xây dựng dàn ý chi tiết, bài mẫu tham khảo

Bình giảng bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh

Tham khảo và tuyển chọn những bài văn mẫu hay nhất bình giảng, phân tích bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh - Để học tốt Ngữ văn lớp 12

Dàn ý bình giảng bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh

Hướng dẫn xây dựng dàn ý chi tiết đề văn phân tích, bình giảng bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh - Văn phân tích lớp 12.

Chứng minh Thơ là hùng biện du dương

Chứng minh nhận định Thơ là hùng biện du dương qua phân tích bài thơ Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải) - Những bài văn hay tuyển chọn lớp 12

Dàn ý chứng minh Thơ là hùng biện du dương

Dàn ý đề văn chứng minh nhận định: Thơ là hùng biện du dương qua tác phẩm Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải - Hướng dẫn lập dàn ý chi tiết và bài mẫu tham khảo
Back to top