Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội

bài viết số 2 lớp 12 này chúng ta vẫn tiếp tục với đề tài các bài văn thuộc nghị luận xã hội, với các đề tài nghị luận các hiện tượng đợi sống hiện nay, đặc biệt là vấn đề mà xã hội, học sinh đang quan tâm...

Ngoài những đề tài là các hiện tượng thực tế trong cuộc sống thì Đọc tài liệu cũng gợi ý một số bài văn mẫu hay nghị luận về một quan điểm, tư tưởng đạo lí đúng đắn.

Cùng tham khảo các bài văn mẫu 12 viết bài viết số 2 dưới đây nhé:

Nghị luận về lối sống có trách nhiệm

Nghị luận về lối sống có trách nhiệm

Hướng dẫn làm văn nghị luận về lối sống có trách nhiệm, lập dàn ý chi tiết và tham khảo một số bài văn mẫu hay bàn về lối sống có trách nhiệm trong xã hội hiện nay.

Nghị luận về tệ nạn xã hội ma túy

Nghị luận về tệ nạn xã hội ma túy

Hướng dẫn làm văn nghị luận về tệ nạn xã hội ma túy, gợi ý cách làm, lập dàn ý chi tiết và tham khảo một số bài văn mẫu hay bàn về tác hại của tệ nạn xã hội ma túy.

Nghị luận xã hội về tinh thần trách nhiệm

Nghị luận xã hội về tinh thần trách nhiệm

Hướng dẫn chi tiết cách làm một bài văn nghị luận xã hội đề tài về tinh thần trách nhiệm của con người để hiểu rõ hơn về khái niệm, biểu hiện của một con người sống có trách nhiệm