Viết bài làm văn số 2

Viết bài văn số 2 lớp 10 đề 4

Viết bài văn số 2 lớp 10 đề 4

[Văn mẫu 10] Viết bài văn số 2 lớp 10 đề 4: Kể lại một kỉ niệm sâu sắc của anh (chị) về tình cảm gia đình hoặc tình bạn, tình thầy trò theo ngôi kể thứ nhất.

Viết bài văn số 2 lớp 10 đề 3

Viết bài văn số 2 lớp 10 đề 3

[Văn mẫu 10] Viết bài văn số 2 lớp 10 đề 3: Sau khi tự tử ở giếng Loa Thành, xuống thuỷ cung, Trọng Thuỷ đã tìm gặp lại Mị Châu. Hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện đó.

Viết bài văn số 2 lớp 10 đề 1

Viết bài văn số 2 lớp 10 đề 1

[Văn mẫu 10] Viết bài văn số 2 lớp 10 đề 1: Kể lại một truyện cổ tích hoặc một truyện ngắn mà anh (chị) yêu thích (ví dụ: Sọ Dừa, Bến quê, Những ngôi sao xa xôi,...).