Viết bài tập làm văn số 1

Bài viết số 1 lớp 10 là yêu cầu làm bài tập làm văn đầu tiên tại nhà, các em có thể lựa chọn theo các đề bài gợi ý hoặc đề bài được thầy cô giáo yêu cầu thực hiện. Đọc tài liệu xin gợi ý các em một số bài văn mẫu 10 theo yêu cầu của SGK.

Gợi ý đề bài trong sách giáo khoa như sau:

Bài viết số 1 lớp 10 đề 1. Ghi lại những cảm nghĩ chân thực của anh (chị) về một trong các sự việc, hiện tượng hoặc con người sau: 

- Những ngày đầu tiên bước vào trường trung học phổ thông. 

- Thiên nhiên và đời sống của con người trong thời khắc chuyển mùa (sang thu, sang đông hoặc sang xuân,...). 

- Một người thân yêu nhất của anh (chị) : cha, mẹ hoặc bạn,... 

Bài viết số 1 lớp 10 đề 2. Nêu cảm nghĩ sâu sắc nhất về một câu chuyện anh (chị) đã học mà đến nay vẫn không thể nào quên (ví dụ: Chuyện người con gái Nam Xương, Chiếc lược ngà, Bố của Xi-mông,...). 

Bài viết số 1 lớp 10 đề 3. Phát biểu cảm nghĩ về một bài thơ hoặc một nhà thơ mà anh (chị) yêu thích.

Viết bài văn số 1 lớp 10 đề 2

Viết bài văn số 1 lớp 10 đề 2

[Văn mẫu 10] Viết bài văn số 1 lớp 10 đề 2: Nêu cảm nghĩ sâu sắc nhất về một câu chuyện anh (chị) đã học mà đến nay vẫn không thể nào quên