Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Năm sáng tác:1914
Tác giả:Phan Bội Châu
Hoàn cảnh sáng tác:
Bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác nằm trong tác phẩm Ngục trung thư (Thư viết trong ngục) viết bằng chữ Hán, sáng tác vào đầu năm 1914 khi Phan Bội Châu bị bọn quân phiệt tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) bắt giam. Thông qua bài thơ, tác giả bộc lộ cảm xúc của mình trong những ngày đầu mới vào ngục.