Văn tả người lớp 4

Hơn 100 bài văn tả người lớp 4 này sẽ giúp các em học sinh có thể tham khảo để có thể tự viết được những bài tập làm văn lớp 4 miêu tả người đạt điểm cao

Tả người bạn em mới quen

Tả người bạn em mới quen

Văn tả người lớp 4: Sưu tầm và tuyển chọn những bài văn mẫu hay chủ đề tả người bạn mà em mới quen - Để học tốt môn Văn lớp 4.

Tả bố của em lớp 4

Tả bố của em lớp 4

Những bài văn tả bố lớp 4 hay nhất được tổng hợp cùng với - Để học tốt môn Văn lớp 4.

Tả thầy cô giáo mà em yêu quý

Tả thầy cô giáo mà em yêu quý

[Văn mẫu lớp 4] Tuyển chọn những bài văn hay chủ đề tả thầy hoặc cô giáo mà em yêu quý, dành cho học sinh lớp 4 tham khảo.

Tả bạn thân của em

Tả bạn thân của em

Những bài văn ngắn hay nhất chủ đề tả người bạn thân của em, văn mẫu tả bạn thân dành cho học sinh lớp 4 tham khảo

Tả ông của em

Tả ông của em

Những bài văn mẫu lớp 4 hay chủ đề miêu tả người ông kính mến của em (tả ông ngoại, ông nội của em) - Để học tốt Tập làm văn 4.

Tả bà của em

Tả bà của em

Những bài văn mẫu hay chủ đề tả người bà kính yêu của em, văn mẫu tả bà lớp 4 tuyển chọn và sưu tầm - Để học tốt tập làm văn 4.