Văn mẫu lớp 8 Tập 2

Bạn tìm những bài văn mẫu lớp 8 tập2 ? không cần tìm nữa. Ở đây có +110 bài văn hay lớp 8 học kì 2 đã được tuyển chọn và biên soạn để gửi đến các bạn

Nhớ rừngÔng đồQuê hươngKhi con tu húTức cảnh Pác BóNgắm trăng (Vọng nguyệt)Đi đường (Tẩu lộ)Viết bài tập làm văn số 5Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)Hịch tướng sĩNước Đại Việt taBàn luận về phép họcViết bài tập làm văn số 6Thuế máuĐi bộ ngao duÔng Giuốc-đanh mặc lễ phụcViết bài tập làm văn số 7