Văn mẫu lớp 12 Tập 2

Hướng dẫn làm bài Văn mẫu lớp 12 Tập 2

Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn họcVợ Nhặt (Kim Lân)Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)Bắt sấu rừng U Minh Hạ (Sơn Nam)Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn họcChiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)Mùa lá rụng trong vườn (Ma Văn Kháng)Một người Hà Nội (Nguyễn Khải)Thuốc (Lỗ Tấn)Số phận con người (M. Sô-lô-khốp)Ông già và biển cả (Hê-Minh-Uê)Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu)