Vận dụng trang 76 Lịch Sử 11: Nêu một số nội dung cải cách

Xuất bản: 10/01/2024 - Tác giả:

Vận dụng trang 76 Lịch Sử 11: Nêu một số nội dung cải cách của Minh Mạng có thể kế thừa trong đời sống xã hội hiện nay. Soạn sử 11 bài 11

Cùng Đọc tài liệu đi vào chuẩn bị trước các câu hỏi trong nội dung Giải Lịch Sử 11 Bài 11: Cuộc cải cách của Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) - Cánh diều để có thể chuẩn bị sẵn sàng trước khi tới lớp các em nhé!

Câu hỏi:  Nêu một số nội dung cải cách của Minh Mạng có thể kế thừa trong đời sống xã hội hiện nay.

Trả lời:

Một số nội dung cải cách của Minh Mạng có thể kế thừa trong đời sống xã hội hiện nay:

- Chú trọng và tăng cường chế độ giám sát từ trung ương xuống địa phương.

- Chuyên môn hóa và quy định chặt chẽ hệ thống văn bản hành chính.

- Quan tâm đặc biệt tới việc xét xử và giải quyết kiện tụng.

- Xây dựng bộ máy chính quyền địa phương theo phân cấp tỉnh, huyện, xã.

Hoặc:

Một số bài học kinh nghiệm từ cuộc cải cách của vua Minh Mạng có thể áp dụng vào việc xây dựng nền hành chính Việt Nam:

+ Thống nhất đơn vị hành chính địa phương trong cả nước;

+ Xây dựng cơ cấu bộ máy nhà nước đơn gọn nhẹ, chặt chẽ;

+ Phân định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan và cán bộ, công chức nhà nước theo nguyên tắc “chức vụ và trách nhiệm nghiêm minh, quyền lợi và nghĩa vụ tương xứng”.

+ Chú trọng hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn nhân tài vào đảm đương các chức vụ trong bộ máy hành chính nhà nước.

+ Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát các cơ quan hành chính và đội ngũ cán bộ, công chức có hiệu quả.

+ Mở rộng diện và đối tượng áp dụng chế độ “hồi tỵ” để giảm bớt những tiêu cực trong nền hành chính nhà nước.

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi: Nêu một số nội dung cải cách của Minh Mạng có thể kế thừa trong đời sống xã hội hiện nay. Các em có thể xem thêm các câu hỏi liên quan phần Soạn sử 11 sách Cánh diều nữa nhé:

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM