Vận dụng trang 26 sgk Vật lí 10 Cánh Diều

Xuất bản: 26/01/2023 - Tác giả:

Vận dụng trang 26 sgk Vật lí 10 Cánh Diều: Để bay theo đúng hướng từ A đến B, với vận tốc tổng hợp là 54 km/h, người lái phải hướng thiết bị theo hướng nào.

Hướng dẫn giải lí 10 cánh diều bài tập Chủ đề 1: MÔ TẢ CHUYỂN ĐỘNG. Đọc tài liệu cùng các em trả lời vận dụng trang 26 sgk Vật lí 10 Cánh Diều - Bài 2: Đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian, độ dịch chuyển tổng hợp và vận tốc tổng hợp

Câu hỏi

Một người điều khiển thiết bị bay cá nhân bay theo hướng từ A đến B. Gió thổi với vận tốc không đổi 27 km/h theo hướng bắc. Hướng AB lệch với hướng bắc 60o về phía đông (hình 2.8).

Vận dụng trang 26 sgk Vật lí 10 Cánh Diều

1. Để bay theo đúng hướng từ A đến B, với vận tốc tổng hợp là 54 km/h, người lái phải hướng thiết bị theo hướng nào.

2. Bay được 6 km, thiết bị quay đầu bay về A với vận tốc tổng hợp có độ lớn là 45 km/h đúng hướng B đến A. Tìm tốc độ trung bình của thiết bị trên cả quãng đường bay.

Trả lời

1. Gọi \(\overrightarrow{v_1}\) là vận tốc của gió, có phương thẳng đứng, hướng về phía bắc và có độ lớn bằng 27 km/h.

Gọi \(\overrightarrow{v}\) là vận tốc tổng hợp của thiết bị theo hướng A đến B và có độ lớn bằng 54 km/h.

Gọi \(\overrightarrow{v_2}\) là vận tốc cần thiết của thiết bị để khi người điều khiển thiết bị đó có thể bay đúng hướng A đến B.

Ta sử dụng quy tắc cộng vectơ hoặc quy tắc hình bình hành, biểu diễn các vectơ vận tốc bằng hình vẽ sau:

2. + Quãng đường thiết bị bay từ A là 6 km, tốc độ bay tổng hợp là 54 km/h nên tốc độ bay của thiết bị là: \(v_2 =  \sqrt{v^2 - v{^2_1}} =  \sqrt{54^2-27^2} = 27 \sqrt{3}\) km/h

Vậy thời gian bay từ A là: \(t1 = \dfrac{s1}{v2} = \dfrac{6}{27 \sqrt{3}} ≈ 0,128\) (h)

+ Quãng đường thiết bị bay về A là 6 km, tốc độ bay là 45 km/h nên tốc độ bay của thiết bị là: \(v'_2 =  \sqrt{v'^2 - v{^2_1}} =  \sqrt{45^2-27^2} = 36\) km/h

Thời gian bay về A là: \(t2 = \dfrac{s2}{v'2} = \dfrac{6}{36} ≈ 0,167\) (h)

Tốc độ trung bình của thiết bị trên cả quãng đường bay: \(v_{tb} = \dfrac{s}{t} = \dfrac{s1+s2}{t1+t2} = \dfrac{6+6}{0,128+0,167} ≈ 40,68\) (km/h)

-/-

Trên đây là gợi ý giải vận dụng trang 26 sgk Vật lí 10 Cánh Diều. Đừng quên tham khảo thêm các câu hỏi trong trọn bộ Giải Vật lí 10 Cánh Diều mà chúng tôi đã tổng hợp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM